Charakterystyka ruchu emo

Ruch emo narodził się w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na agresywny, konsumpcyjny i bezrefleksyjny styl życia amerykańskich raperów. Korzeni emo szukać należy w dziewiętnastowiecznym romantyzmie, gdyż jego propagatorzy żywo podkreślają rolę uczuć w życiu człowieka, wagę świata przeżyć wewnętrznych oraz indywidualizm jednostki. Emo sprzeciwiać się ma przestępczości, przedmiotowemu traktowaniu oraz powierzchowności.

Cechą charakterystyczną osoby należącego do subkultury emo jest sposób noszenia się oraz sposób bycia. Ubrania są ciasne, czyste i nieco awangardowe. Fryzury sztywno ułożone na bok, a biżuteria rzucająca się w oczy.

Makijaż dotyczy tu zarówno dziewczyn, jak i chłopców. Odznacza się mocnym podkreśleniem oprawy oczu oraz bladością twarzy. Wszystko w opozycji do sposobu noszenia się młodzieży raperskiej.

Osoba emo ma być wrażliwa, cicha i zamknięta w sobie. Przygnębienie oraz rozważanie prawd i teorii związanych z celem życia, miłością i wiarą to najczęstsze zajęcia członka grupy emo.