Choroby neurologiczne a funkcjonowanie społeczne

Choroby neurologiczne i neurodegeneracyjne dotykają jednej z najbardziej newralgicznych części naszego ciała. Atakując układ nerwowy, w znaczący sposób upośledzają funkcjonowanie człowieka.

Pojęcie chorób neurologicznych jest jednak szerokie – rzecz jasna nie w każdej chorobie uszkodzenie układu nerwowego będzie równie dotkliwe. Czasem też postępowanie choroby uzależnione jest od czynników indywidualnych – w przypadku niektórych chorych choroba ma postać ostrzejszą, a w innych – łagodniejszą.

W części przypadków stosowanie farmakoterapii i rehabilitacji pozwala nie tylko zahamować postęp choroby, ale też przywrócić utracone przez nią funkcje. Jest to często proces długotrwały i wymagający cierpliwości – zwłaszcza w przypadku rehabilitacji – efekty jednak są zauważalne.

Choroba neurologiczna nie zawsze jest wyrokiem. Fakt, że chory może potrzebować stałej opieki lekarza i wsparcia ze strony otoczenia nie oznacza, że będzie niezdolny do funkcjonowania.

Chorym na choroby neurologiczne należy okazać dużo cierpliwości. Trzeba też pamiętać, że możliwe zmiany w ich zachowaniu nie są wynikiem złej woli, ale następstwem choroby, z którą się zmagają.

protetyka