Dziecięce porażenie mózgowe

Jedną z chorób, która prowadzi do niepełnosprawności intelektualnej lub ruchowej zalicza się dziecięce porażenie mózgowe. Choroba ta jest bardzo złożona i różnorodna. Z tego powodu nie ma jej jednoznacznej definicji. Wyodrębniono jednak czynniki, które mogą powodować chorobę. Jest to m.in. ciąża zagrożona poronieniem czy niektóre infekcje, które rozwinęły się u kobiety ciężarnej. W szczególności dotyczy to różyczki czy toksoplazmozy.

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego są bardzo złożone. Niekiedy choroba objawia się poprzez nadmierną wiotkość ciała. Dzieci mogą mieć trudności w połykaniu pokarmów. Często pojawiają się również drgawki. Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach objawy pojawiają się dopiero w późniejszym okresie życia. Istnieją również różne formy dziecięcego porażenia mózgowego. Pomimo że wszelkie zmiany mają charakter nieodwracalny, leczenie jest konieczne, żeby dziecko mogło być samodzielne. Zaleca się, żeby wdrożyć leczenie już od najmłodszych lat.

Leczenie musi być indywidualnie dopasowane do dziecka.