Edukacja z psem

Edukacja z psem, zwana w skrócie EP, to spotkania bardziej zaplanowane, odbywające się według wcześniej opracowanego scenariusza. Wymagają nie tylko odpowiedniego poziomu wiedzy, ale także i umiejętności, ponieważ niewątpliwie wykraczają poza ramy spontanicznych spotkań, o których była mowa powyżej. Zostały wyodrębnione z tego właśnie powodu, jako oddzielna forma dogoterapii.

Pies, będący w tym przypadku, swoistą „pomocą naukową” potrafi stworzyć bardzo przyjazną i miłą atmosferę, sprzyjającą nauce. Zastosowanie ma przede wszystkim w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gdzie małe dziecko o wiele bardziej zapamiętuje przekazywane treści, jeśli są one poparte działaniami oraz zachowaniami różnych bohaterów, bohaterów, których można zobaczyć i dotknąć, czyli na przykład psów. W przypadku dzieci posiadających problemy rozwojowe lub problemy wynikające także ze zwykłej niechęci do chodzenia do szkoły, takowa terapia może okazać się bezcenną.

Może sprawić, że dziecko zrzuci swoją kurtynę, nabierze odwagi i przełamie swój wewnętrzny strach, odnajdując siebie i radość ze wspólnej przygody, z tak bezcennym przyjacielem, jakim jest pies.

http://dokocats.pl/kot_benglaski_silver.html www.janina.rybnik.pl