Hippisi – styl życia

Większość ludzi deklarujących przynależność do ruchu hipisowskiego lat 60. XX wieku stanowiło osoby około 30 roku życia. Wyznawali oni pacyfizm, czasami kierując się także w stronę ideologicznej anarchii.

Ich bunt wyrażał się przede wszystkim w sprzeciwie wobec instytucji, uczestnictwu w wojnie oraz usystematyzowanemu trybowi pracy wykorzystującej człowieka. Hippisi jawnie nie zgadzali się oraz abnegowali państwowe nakazy. Hippisi żyli we wspólnotach nazywanych komunami, gdyż nie uznawali własności prywatnej.

W takich społecznościach liczących nawet kilkadziesiąt osób wszystko miało być wspólne i stworzone własnymi rękami. Dlatego często osiedlali się na farmach, gdzie prowadzili samowystarczalny tryb życia. Uprawiali ziemię i szyli ubrania na własny użytek.

Byli zwolennikami poszerzania granic świadomości poprzez stosowanie używek oraz substancji psychotropowych. Do najczęściej stosowanych należały wtedy haszysz, marihuana oraz LSD. Ruch hipisowski rozszerzył się na niemal cały świat.

W Polsce pojawił się pod koniec lat 60. XX wieku jako wyraz buntu przeciwko systemowi komunistycznemu.

http://www.przyjazna.pl/