Interakcja człowiek – zwierzę

www.trimaudio.pl

Meandry zoologii są znane stosunkowo wąskiemu gronu osób i jeśli ktoś nie zajmuje się tematem zawodowo może być zaskoczony pewnymi kwestiami. Ilu z nas bowiem wie o istnieniu takiej gałęzi zoologii jak antrozoologia? Obecnie stanowi ona w gruncie rzeczy odrębną naukę.

Zaliczamy ją do grupy nauk mieszanych, ponieważ łączy w sobie elementy psychologii, antropologii, medycyny oraz typowej zoologii. Jaki jest jej cel? Chodzi o to, by w toku badań i obserwacji analizować charakter relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami.

Relacje te zachodzą na bardzo wielu płaszczyznach. Właściciele zwierząt domowych są najbardziej typowym przykładem.

Na tym gruncie, na gruncie oswajania i udomawiania stworzeń zrodziło się chociażby pojęcie przyjaźni ludzi oraz zwierząt. Przy wszystkich kontrowersjach wokół tego terminu coś jest na rzeczy, o czym wie każdy posiadacz psa lub kota.

Rzecz jasna przejawów takich relacji jest więcej. Dotyczą one też rolnictwa i hodowli żywego inwentarza, jak też przetrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych.

granulat kot rasy bengalskiej cena