Jak żyć z alzheimerem?

To bez wątpienia jedna z najgroźniejszych chorób wieku starczego, która dotyka najczęściej osób po 65. roku życia, choć zdarza się również, iż występuje wcześniej. Choroba Alzheimera ma charakter postępujący i w początkowym stadium bywa mylona z typowymi objawami stresu lub lekkimi postaciami amnezji.

Pacjent ma problem z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń, a z czasem problemów przybywa. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że alzheimer kończy się śmiercią pacjenta. Jest to choroba neurodegeneracyjna, która skutkuje stopniową deformacją mózgu oraz faktycznym zanikiem jego fragmentów.

Na chwilę obecną nie istnieje terapia, która byłaby w stanie zahamować rozwój schorzenia, nie mówiąc o cofnięciu skutków jego postępu. Stąd lekarze stosują wyłącznie leczenie objawowe, które nie likwiduje przyczyn problemów. Te nie są zresztą do końca znane – istnieją na ten temat różne teorie.

Rodzina seniora, który zmaga się z chorobą Alzheimera ma przed sobą poważne wyzwanie. Obserwacja nieodwracalnej degradacji mózgu osoby bliskiej jest siłą rzeczy traumatyczna.

szczepionki uczulenia