Poetycki wieczór przy winie

www.witaminac.org.pl

Kto dziś czyta poezję? Można odnieść wrażenie, że grono jej odbiorców regularnie się kurczy.

Jest to gatunek literacki, który wymaga uwagi, specyficznej wrażliwości i na pewno nie trafi w gust każdego.

Zważmy również, że poetów jest wielu – nie tylko tych klasycznych, których znamy ze szkoły, ale także żyjących i tworzących czasami obok nas.

W tej sytuacji warto zadać sobie pytanie, czy można czytanie poezji podnieść do rangi wydarzenia gromadzącego publiczność? Jak najbardziej tak! Służą temu wieczory poetyckie, których tradycja jest długa.

W ich trakcie można posłuchać zazwyczaj znanych już wierszy w interpretacjach aktorów lub samego autora.

Formułę można wówczas rozszerzyć o elementy spotkania z twórcą, ale nie jest to konieczne.

Najważniejszy jest sam odbiór poezji, która wzbogacona o indywidualny wyraz czytającego może zyskać nową wartość.

Często takim wieczorom towarzyszy również klasyczne instrumentarium – zwykle fortepian lub kwartet smyczkowy.

Oprawa muzyczna podnosi rangę wydarzenia.