Problematyczna czynność ruchu

Gdy człowiek się starzeje, musi pogodzić się z tym, że wiele rzeczy się zmieni. Przede wszystkim nie będzie już mowy o takiej jak dotychczasowa sprawności, ponieważ motoryczne zdolności ludzkiego ciała obniżają się wraz z upływem lat i raczej ciężko będzie to zmienić.

Rzecz jasna można zaskoczyć otoczenie, tak jak robią to niektórzy seniorzy. Część z nich nawet w wieku starszym niż 80 lat potrafi aktywnie udzielać się na niwie sportowej, brać udział w zawodach i odnosić w nich sukcesy.

To nie wyjątki potwierdzające regułę, ale dowód na to, że przy odpowiednim dbaniu o siebie człowiek w każdym wieku może osiągać bardzo wiele. Faktem jest jednak to, że w wieku starczym z czynnością ruchu bywa nieciekawie.

Nasze kończyny nie mają już dawnej sprawności, stawy są spracowane i nie są w stanie tak efektywnie wykonywać przypisanych im zadań. Seniorzy, którzy mają poważne problemy z ruchliwością muszą czasami poruszać się o kulach, a jeśli to nie wystarczy – sięgnąć po wózek inwalidzki.

Oby jak najmniej z nich musiało to czynić.

szczepienia