Psychika zwierząt

Wątki związane z psychologicznymi procesami u zwierząt pojawiły się już w kontekście etologii, ale aktualna klasyfikacja gałęzi zoologii wskazuje nam jeszcze jedną dziedzinę, gdzie ta tematyka odgrywa wiodącą rolę. Chodzi o zoopsychologię, zwaną także psychologią zwierząt.

Bywa ona również zaliczana w poczet dziedzin psychologii. Bez względu na naukowy kontekst, pojawiają się kontrowersje.

Zdaniem sceptyków samo mówienie o psychice zwierzęcia jest daleko idącym nadużyciem, ponieważ procesy psychiczne miałyby ograniczać się wyłącznie do ludzi. Stąd pojawiają się opinie traktujące psychologię zwierząt jako pseudonaukę, choć nie ma tutaj konsensusu.

Faktem jest, że zoopsychologia bada reakcje zmysłowe oraz instynktowne zachowania zwierząt, szuka również ich źródeł i analizuje mechanizmy. Wiąże się przy tym z socjologią zwierząt, etologią opisową i siłą rzeczy z zoologią.

W bieżącym dyskursie jest coraz częściej wypierana przez etologię. Kluczowy wpływ na upowszechnienie zoopsychologii miały badania Iwana Pietrowicza Pawłowa.

Wygodny żel pod siodło da Ci przyjemność z jazdy na koniu granulat