Życie zawodowe, a problem nerwicy

szczepionki

Wydawać by się mogło, że nerwica i praca zawodowa nie mają ze sobą nic wspólnego. To jednak tylko pozory. W rzeczywistości nerwica w znacznym stopniu oddziałuje na przebieg pracy zawodowej i odwrotnie. Niejednokrotnie jedno stanowi punkt zapalny dla drugiego.

Ludzie cierpiący na nerwicę często miewają problemy z codziennym funkcjonowaniem, stąd też różnorodne czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z wykonywanego zawodu, mogą sprawiać niemałe trudności. Wynika to przede wszystkim z uciążliwego uczucia lęku towarzyszącego chorobie, które ogranicza zdolność do nawiązywania relacji społecznych, a także sprawia, że człowiek wciąż czuje się niepewny co do poprawności wykonywanej przez siebie pracy. Zresztą, trudno być wydajnym i osiągać sukcesy w pracy, jeśli człowiek czuje się niekomfortowo sam ze sobą. Duże znaczenie ma zarówno rodzaj nerwicy, jak i charakter wykonywanej pracy.

Ludzie z poważnymi, ciężkimi zaburzeniami, są zazwyczaj zmuszeni do rezygnacji z kariery zawodowej, natomiast ci, którzy borykają się z łagodniejszą postacią choroby i chcą prowadzić życie zawodowe, powinni raczej wybierać spokojne, niezbyt stresujące zawody.

www.chwast.com.pl